Bedrijfshulpverlening

De werkgever is verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden voor zijn werknemers.Dit geldt voor zowel veiligheid, gezondheid en welzijn. Door de Arbowet is bepaald dat elk bedrijf of instelling een goed functionerende bedrijfshulpsverleningsorganisatie (BHV) moet hebben. Doet zich een ongeval of calamiteit voor en uw BHV-organisatie is onvoldoende, dan kunt u te maken krijgen met financiële claims. Op grond van de Arbowet dient een werkgever één of meerdere werknemers aan te wijzen als bedrijfshulpverleners. In het geval van gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemers dient de bedrijfshulpverlening maatregelen te nemen om de schade zo veel mogelijk te beperken. De werkgever is en blijft altijd verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening en de veiligheid in het bedrijf.

De hoofd taken van een bhv’er zijn: Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen,  het beperken en bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van ongevallen,  het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting en het alarmeren van en samenwerken met de hulpverleningsorganisaties.

Leave a Comment